Víme podrobnosti k dotacím na nákup elektromobilu pro firmy a OSVČ

13
Víme podrobnosti k dotacím na nákup elektromobilu pro firmy a OSVČ
Fotografie: Martin Pultzner, fDrive.cz
 • Jaké jsou podmínky pro získání dotace?
 • Kde a jak můžete o podporu k nákupu elektromobilu žádat?

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo Výzvu na podporu elektromobility. Pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) má připraveno 1,95 miliardy korun. Konkrétně 1,65 miliardy Kč je připraveno pro podporu nákupu elektromobilů, dalších 300 milionů pak na nákup dobíjecích stanic.

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti či komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem, tedy dotační složkou. Záruku přitom poskytne Národní rozvojová banka (NRB) podnikateli za úvěr, s jehož využitím si podnikatel vůz nebo dobíjecí stanici pořídí. Bankovní záruka však může dosáhnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, přičemž doba ručení je až 5 let a záruka bude pořizována na úvěr od částky 300 tisíc do 1,5 milionu Kč.

Národní rozvojová banka počítá, že žádosti o záruku bude možné podávat od druhé poloviny března, i když se hovořilo o termínu 1. ledna. Termín, do kterého budou otevřeny možnosti podat žádost, je zatím stanoven do 30. září 2025, případně do vyčerpání finančních prostředků. K podání žádosti o dotaci bude na webu Národní rozvojové banky připraven příslušný formulář. Pokud byste však chtěli získat podporu na nákup elektromobilu jako fyzická osoba, máte bohužel smůlu. V současné době žádný podobný program neexistuje a ani se v blízké budoucnosti neplánuje.

Plno firem se po zveřejnění těchto podmínek začalo zajímat o chystanou podporu nákupu nového či lehce ojetého elektromobilu do firmy. My jsme se tedy za vás zeptali Davida Hluštíka z odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu na velmi časté dotazy správců vozových parků či zájemců o nákup elektromobilu a nabíjecí stanice do firmy nebo živnosti.

Bude dotace určena i pro podnikatele z Prahy?

Za jeden podnik se považují podnikatelé registrovaní na území ČR i mimo něj, není žádné omezení pro Prahu.

Bude možné čerpat dotaci i pro podnikatele na IČO?

Cílovou skupinou jsou malé, střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky, může i podnikatel s IČO a žadatel musí plnit podmínky „Vymezení žadatelů a příjemců podpor“.

Bude dotace i pro firmy, které uplatňují daňový paušál?

Toto omezení tam není.

Jak dlouho musím vozidlo vlastnit?

V rámci udržitelnosti projektu platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla od data vyplacení finančního příspěvku. Dobíjecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívána pouze žadatelem/příjemcem podpory. Dobíjecí stanice nemůže být po dobu udržitelnosti projektu využívána zákazníky příjemce podpory.

Musí být nakupovaný elektromobil registrovaný jako nový či ojetý v ČR?

Lze si pořídit pouze nový dopravní prostředek, je specifikován:

 • byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu,
 • má najeto méně než 6 000 km

Mohu dovézt jako firma ze zahraničí nový nebo ojetý elektromobil a čerpat na něj dotaci?

Není omezení na dovezené vozidlo a vztahuje se na něj předchozí podmínka.

Bude se dotace vztahovat i na následující případ? Jede si podnikatel koupit nové vozidlo Dacia Spring do Německa za cenu 320 tisíc Kč, kolik bude dotace?

Podle pravidel de minimis je příspěvek na OA BEV max. 200 tis. Kč/vozidlo.

Je podmínkou nákupu elektromobilu pro firmu i nákup nabíjecí stanice?

Není.

Může být nabíjecí stanice přes tuto dotaci i veřejná, nebo jen firemní?

Pořízení neveřejných dobíjecích stanic je pouze v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

Jak je to s dotací na nabíjecí stanici?

Dobíjecí stanice může být pořízena pouze spolu s vozidlem. Maximální finanční příspěvek na dobíjecí stanici nesmí přesáhnout pořizovací cenu dobíjecí stanice bez DPH.

Kdo má nárok na podporu?

Nárok na dotace mají všechny firmy bez rozdílu velikosti a také všechny OSVČ. Podmínkou je, aby podnikatelé působili v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • peněžnictví a pojišťovnictví
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti a další obory

Kdo naopak nemůže žádat o podporu?

Naopak podnikatel nesmí být zaměřen na činnost v odvětvích:

 • výroba zbraní a střeliva
 • herny, kasina a sázkové kanceláře
 • odvětví sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů

Jaké jsou další podmínky pro získání podpory?

Aby mohla společnost či OSVČ získat podporu, musí mít uzavřena poslední dvě účetní období, nesmí být v likvidaci či exekuci, nesmí naplňovat znaky úpadku dle stanovení §3 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nákladů a nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory.

Jak podat žádost o dotaci na elektromobil?

Podání žádosti by mělo být podle slov ředitele sekce fondů Evropské unie Mariana Piecha velmi snadné. Budete k tomu potřebovat následující postup:

 • řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory
 • řádně vyplněnou přílohu „Projekt žádosti o podporu“
 • kopii Smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky NRB jako požadované zajištění a předložení Záruční listiny jako podmínka čerpání úvěru
Diskuze ke článku
Josef L
Josef L
Naposledy upraveno: 13. 2. 19:32
Jsem zásadně proti dotacím, ale když už to schválili, tak by neměli psat nesmyslné podmínky. Jeden z bodů vyřazuje skoro všechny výrobce BEV:

c) Není podporován nákup vozidel s olověnými akumulátory. (viz Příloha č. 1 Specifické podmínky)

Takto koncipovanou podporu beru jako podporu bankám a ne firmám.
Walter Nürnberger
Walter Nürnberger
Víte někdo jak nakoupit tu Dacii Spring v Německu?
Já myslel, že je to jen pro Němce.
Michal Opluštil
Michal Opluštil
Když dotace tak pro všechny. Takhle to umělé navýší cenu tak, že soukromá osoba bude mít naopak auto dražší. Hnus velebnosti 😕
Miroslav Sustek
Miroslav Sustek
jste nepochopili podstatu věci - je to malá domů pro banky a leasingové společnosti.

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze