Na Karvinsku možná vyroste nová baterkárna za 200 miliard, místní nejsou nadšení

4
Na Karvinsku možná vyroste nová baterkárna za 200 miliard, místní nejsou nadšení
Fotografie: BMW
  • Vláda zveřejnila záměr nechat vybudovat baterkárnu u Dolní Lutyně na Karvinsku
  • Mělo by jít o velkou investici s vytvořením tisíců pracovních míst v regionu
  • Záměr ale naráží na celou řadu překážek a neinformovanosti

Vláda podle iRozhlas.cz znovuoživila záměr proměnit oblast mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi na Karvinsku v průmyslovou zónu, pro níž prý má i konkrétního zájemce o vybudování baterkárny. Ten se údajně rozhoduje mezi Českem a Polskem, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zatím tají, o koho jde. Prý o nadnárodní společnost z demokratické země, v kuloárech se hovoří o jihokorejském Samsungu. Problém je v tom, že projekt, o němž se více mlčí, než mluví, příliš nadšení nevzbudil. Především u starostů okolních obcí, kteří mají dílem nedostatek informací, dílem závazek o těch stávajících zatím nemluvit. Ani tak se na perspektivu dvousetmiliardové investice, která by přinesla sedm tisíc pracovních míst, moc nadšeně netváří. Záležitost se projednávala na včerejším zasedání Krajského úřadu, který vydal stanovisko, že záměr by mohl mít negativní vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast v okolí stavby. Naopak se vyloučila kolize s plánovanou trasou VRT mezi Ostravou a Polskem, která dotčené území, nyní zemědělsky využívané, obchází podle aktuálně preferované verze z východu.

Rozsáhlé zemědělské pozemky mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi patří mezi zhruba 15 lokalit v Česku, svou rozlohou a profilem případně použitelných pro stavbu velké továrny. Z 60 % patří státu, velká část patří soukromému zemědělci, který o projektu prý nic neví. Na ni však má stát předkupní právo, které plánuje uplatnit až během případné předprojektové přípravy. Po krachu podobného záměru u letiště Plzeň-Líně, z nějž nakonec vycouval Volkswagen jako případný investor, byli starostové okolních obcí seznámeni agenturou CzechInvest se záměrem v hrubých rysech, ovšem pod závazkem mlčení. Někteří z nich se obávají třenic mezi podporovateli a odpůrci projektu.

Záměru brání fakt, že v územním plánu není oblast vedena jako plochy k průmyslu, jedná se také o zátopovou oblast. Investor by proto musel území vyvýšit, čímž by narušil odtokové poměry v okolí. Stejné námitky se řešily už na počátku tisíciletí, kdy v tomto místě chtěl stavět Hyundai. Vyústily v opuštění záměru a sepsání Deklarace porozumění mezi hejtmanstvím, státem, MPO, CzechInvestem, Hyundaiem a občany, vyjadřující závazek trvalého ukončení příprav průmyslové zóny. Jde o obecný a poněkud vágní dokument, avšak za určitých podmínek prý právně vymahatelný. Investor o těchto námitkách ví, a podle MPO plánuje stavět tak, aby ani jednu z chráněných oblastí nenarušil a pomocí valů a zelené hradby odstínil objekt od okolí opticky a částečně též akusticky. Místní autority každopádně preferují zastavování brownfieldů před podobnými realizacemi v nedotčené krajině.

Součástí projektu, jehož hrubé rysy jsou k vidění v dokumentech, zveřejněných Moravskoslezským krajem, je i napojení na železnici vlečkou do stanice Dětmarovice, vybudování nejdříve provizorního a později trvalého sjezdu z dálnice D1, vedoucí v bezprostřední blízkosti, kapacitní napojení na vodovodní řad a pochopitelně i na výkonný zdroj elektřiny. Ten se nachází nedaleko v podobě elektrárny Dětmarovice.

Diskuze ke článku
Danny Czech
Danny Czech
Nejsou to Věřněřovice, ale Věřňovice. Takže ne "mezi Věřněřovicemi", ale "mezi Věřňovicemi"
Michal Michal
Michal Michal
Takovou továrnu by naše země potřebovala jako sůl, přestože většina pracovních míst bude pro nízkokvalifikované pracovníky. Ale byla by to velké příležitost pro české subdodavatele.
Bohužel se obávám, že kvůli extrémně vysokým cenám elektřiny pro průmyslové podniky v ČR i kvůli dalším vysokým cenám vstupů bude ČR tahat za kratší konec provazu a investor to postaví v Polsku.

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze