Mají elektromobily a plug-in hybridy šanci nahradit stárnoucí vozový park ?

Detailní pohled, kolik jich je registrovaných v ČR a v EU
2
Mají elektromobily a plug-in hybridy šanci nahradit stárnoucí vozový park ?
Fotografie: Marek Tomíšek, fDrive.cz
  • Průměrné stáří registrovaného vozidla v ČR je 15,6 let, což značí třetí nejstarší vozový park v EU
  • V ČR je nyní registrováno 6 293 125 vozidel, z toho 0,1 % připadá na elektromobily a 0,1 % na plug-in hybridy
  • Během roku 2022 bylo nově přihlášeno 5 034 elektromobilů, z toho 1 256 ojetých

Vozový park v České republice pomalu stárne. Průměrné stáří registrovaného vozidla je 15,6 let. V EU je průměr pro stáří registrovaných vozidel 12 let. Ve Visegradské skupině známé jako V4 je průměrné stáří registrovaného vozidla kolem 14,5 roku. Starší vozidla jezdí už jen v Estonsku a Řecku. Přichází ke slovu nová generace, která by přinesla nové myšlenky, a tím také změnila způsob uvažování při pořizování nového vozidla? Kupují si lidé více elektromobily a hybridy než spalovací auta, a myslí tak více na budoucnost a udržitelnost? To jsou otázky, kterými se zabýval na 9. konferenci Čisté mobility Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

V České republice je nyní registrováno celkem 6 293 125 vozidel, z toho 65,4 % jezdí na benzín, na naftu 32,3 %, na CNG 0,3 %, na LPG 0,2 % a na jiná paliva 0,1 %. Počet registrovaných elektromobilů (BEV) a hybridů (PHEV) je rovněž okolo 0,1 % pro každou z kategorií. V průměru z celkového počtu registrovaných automobilů v EU je okolo 0,8 % BEV a PHEV. Z evropských států je největší podíl registrovaných BEV v Norsku, celkem 16,2 %, na PHEV připadá 6,3 % a hybridní vozidla (HEV) 4,9 %. Kromě Norska jsou elektromobily a plug-in hybridy zastoupeny ve Švédsku, Lucembursku a Nizozemsku. Z údajů ECEA je za první čtvrtletní roku 2023 nejvíce čistých automobilů přihlášeno ve Švédsku, kde počet BEV dosahuje 36,18 % a PHEV 20,22 %. Následuje pak Finsko s 31,41 % BEV a 18,32 % PHEV a Dánsko s 29,79 % BEV a 9,77 % PHEV. V České republice je bohužel počet nově registrovaných BEV za stejné období pouze 2,37 % a PHEV 2,2 %. Hůře než my jsou na tom pouze Slováci.

Co se týče nově registrovaných EV a PHEV, jsou nejvíce registrovány osobní vozy, lehká užitková vozidla či autobusy. U nákladních automobilů je zatím počet v řádech jednotek kusů. V tabulce níže je uvedeno procentuální porovnání mezi EU, ČR a V4.

EU ČR Visegrádská 4 (V4)
Osobní automobily (M1) 21,59 % 3,85 % 5,14 %
Autobusy (N3) 12,75 % 3,44 % 11,56 %
Lehká užitková vozidla (N1) 5,28 % 1,17 % 2,2 %
Nákladní automobily (N2+N3) 0,58 % 0,05 % 0,03 %

Budeme-li se zabývat konkrétními čísly, kolik v České republice aktuálně jezdí BEV a PHEV, dostaneme se u BEV v kategorii M1, tedy osobní automobily, na číslo 15 984, u PHEV ve stejné kategorii na 9 762. V kategorii N1, kam patří lehké užitkové vozy, je nyní 1 034 BEV. V kategorii N2 a N3 označující nákladní automobily jsou pouze jednotky kusů.

Zaměříme-li se na kategorii osobních automobilů, jak se v průběhu posledních 5 let měnil počet registrovaných BEV, zjistíme, že v roce 2018 bylo registrovaných pouze 900 vozidel a z toho 200 ojetých, v roce 2019 došlo ke zvýšení na 1 100 vozidel a z toho 400 ojetých. Následující rok 2020 se počet registrovaných BEV víc jak zdvojnásobil a v konečném čísle jich bylo 2 800 včetně 300 ojetých. Podobný byl i rok 2021, kdy se celkově do registru vozidel zapsalo 2 200 nových BEV a 700 ojetých. K přelomovým číslům dochází v roce 2022, kdy je celkový počet registrovaných BEV roven 5 034, z toho 1 256 ojetých.

Z pohledu nejčastěji registrovaných značek je u nových osobních automobilů na špičce Škoda, u ojetých Tesla. Druhé místo u nových vozidel obsadila Tesla, u ojetých BMW. Třetí místo patří novým elektromobilům značky Volkswagen a ojetým Fiatům. Nejméně se registruje nových vozů Porsche, Volvo a Dacie, u ojetých jde o Hyundai, Porsche a Audi. V celkovém žebříčku bez ohledu na to, zda je registrovaný vůz nový/starý, je v čele Škoda, druhá příčka patří Tesle, třetí Volkswagenu, čtvrtá BMW a páté místo je pro Hyundai.