Elektromobily podle studie snížily emise v Kalifornii

2
Elektromobily podle studie snížily emise v Kalifornii
Fotografie: Hoppy Go
  • Studie sledovala účinky rozšíření elektromobilů v Sanfranciském zálivu
  • Za pětileté období došlo k poklesu emisí CO2 o 1,8 %

Rozvoj elektromobilů představuje jednu z klíčových cest k omezení emisí oxidu uhličitého (CO2) a následnému snížení negativního dopadu na životní prostředí a klimatickou stabilitu. Nedávná studie provedená v Kalifornii nabízí podrobný pohled na účinky masového přechodu na elektromobily a ukazuje, že tato iniciativa není jen vizí, ale má skutečně měřitelný dopad.

Podle nedávného výzkumu provedeného na Kalifornské univerzitě v Berkeley má rozšíření elektromobilů v rámci Kalifornie výrazné dopady na snížení emisí CO2 v těchto oblastech. Studie, která sledovala účinky elektrifikace dopravy v regionu Sanfranciského zálivu, odhalila postupné snižování emisí CO2 v průběhu několika let.

Hlavní autor studie, Ronald Cohen, zdůraznil význam těchto zjištění: „Prostřednictvím atmosférických měření prokazujeme, že zavedení elektrických vozidel funguje, má požadovaný účinek na emise CO2.“ Tato zjištění poskytují silnou podporu pro snahy úřadů Kalifornie, které usilují o dosažení „čistých nulových emisí“ CO2 do roku 2045.

Více než dvě třetiny těchto emisí pochází z městského prostředí a detailní informace o nich jsou nezbytné pro účinné zásahy a politická rozhodnutí. Podle studie od Ronalda Cohena a jeho týmu došlo v regionu San Francisco k ročnímu poklesu emisí CO2 o 1,8 % za pětileté období, což potvrzuje pozitivní dopad elektrifikace dopravy na životní prostředí.

Do roku 2045 chtějí být zcela bezemisní

Kalifornie, s ambicí dosáhnout do roku 2045 čistých nulových emisí, se stává průkopníkem v oblasti ekologických politik. Plán na dosažení tohoto cíle vyžaduje podle Cohena pokles emisí o více než 3,5 % ročně během následujících dvaceti let. Tato ambiciózní snaha vyžaduje nejenom změnu v oblasti dopravy, ale i v celém energetickém systému státu.

Zavedení elektromobilů není v Kalifornii izolovaným jevem. Plány na rozšíření elektromobilů a hybridních vozidel se rozvíjejí i v jiných částech světa, a to včetně evropských zemí. Kalifornský příklad poskytuje inspiraci a podnět k zavádění podobných opatření i v jiných regionech. Přestože Kalifornie čelí výzvám, jako je závislost na fosilních palivech pro výrobu elektřiny, trendy směřující k obnovitelným zdrojům energie naznačují, že podíl uhlíkově neutrálních zdrojů energie v energetickém mixu roste.

Diskuze ke článku
Josef L
Josef L
Naposledy upraveno: 18. 4. 18:48
Ještě by měli ukázat mapu, jak přesně na hranicích Kalifornie začíná prostor s výrazně nižšími emisemi :)))) komedianti...

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze