Návrh legislativy na změnu parkování elektromobilů v garážích cupují odborníci

1
Návrh legislativy na změnu parkování elektromobilů v garážích cupují odborníci
Fotografie: Ford
  • Změn je velká řada a plno odborníků s nimi nesouhlasí
  • Do rozporu s navrhovanou novelou se pustilo i Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Proti novele je i Ministerstvo dopravy

Na portálu ODok, kde se zveřejňují chystané úpravy legislativy, jsme nalezli jednu zásadní změnu pro současné vlastníky hromadných garáží i pro ty, kteří se chystají takové stavby realizovat. Změna se týká všech dobíjecích bodů pro elektromobily a plug-in hybridy, které jsou pro novostavby v určitém počtu povinné. Nejde tedy jen o wallboxy, ale jakékoliv dobíjení auta. V odůvodnění změny se dočteme, že změna, která by měla nastat od ledna 2023, je konána za účelem zakotvení podmínek požární ochrany pro navrhování a užívání prostor u hromadných garáží, v jejichž vnitřních prostorách je instalována dobíjecí stanice pro vozidla.

O co se konkrétně jedná?

Změnit pro hromadné garáže (nad 10 parkovacích míst) se má to, že vlastník současné garáže nebo nově budované garáže bude muset vybavit garáž elektronickou požární signalizací (EPS), zařízením pro odvod kouře a tepla (ZOKT), monitorovacím systémem s obsluhou pro místa dobíjení elektrifikovaných vozidel, speciálním vypínačem obvodu pro nabíjecí stanice v případě požáru a navíc bude muset vybudovat pro každé stání vozu přípravu pro nabíjecí stanici bez ohledu na bytový dům nebo jiný účel, což je v rozporu se stavební vyhláškou. Největším jádrem sporu je však bod o tom, že požárně dělicí a nosná stavební konstrukce, s výjimkou požárního uzávěru, má vykazovat požární odolnost nejméně 60 minut a požární odolnost požárního uzávěru má vykazovat požární odolnost nejméně 30 minut. Komplikací je i fakt, že veškeré změny mají být retroaktivní, tedy i pro stávající hromadné garáže.

Připomínky k novele má i Ministerstvo pro místní rozvoj

Nově chystaný materiál z dílny Ministerstva vnitra už začalo dosti ostře kritizovat v námi dostupné zprávě obsahující připomínky Ministerstvo pro místní rozvoj. V ní píše, že změny významně zasáhnou všechny účastníky výstavby, ale hlavně prohloubí ekonomickou krizi spojenou s výstavbou a může také ovlivnit sociální sféru. To ovšem neznamená, že zpochybňujeme potřebu zajistit předmětné požadavky požární ochrany. Návrh je nezbytné upravit a uvést do souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, stanovit odpovídající přechodná ustanovení zohledňující procesy stavebního práva a účinnost přizpůsobit reálně splnitelným termínům. Několik připomínek přišlo i k výkladu užitého pojmu „dobíjecí stanice“. Například Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje vysvětlit, v jakém smyslu vyhláška pracuje s pojmem „dobíjecí stanice“ a co se považuje za „instalaci dobíjecí stanice“. Navíc upozorňuje, že běžný dobíjecí bod podle § 79 odst. 2 písm. u) stávajícího stavebního zákona nepodléhá povolovacím procesům a je tzv. ve volném režimu.

Doporučení ministerstva je následující: „Z technického pohledu je vhodné aplikovat odstupňovaný přístup dle rychlosti dobíjení a typu baterie. Nelze srovnávat pomalé a ultrarychlé nabíjení. Obdobně také staré Li-pol a NMC baterie proti novým typům jako LFP a s pevným elektrolytem, které nehoří. Požární zabezpečení budov nemůže suplovat absenci technické kontroly trakčních baterií vozidel, a to především u hybridů, kde je riziko selhání ze statistiky nejvyšší. Z pohledu požárního rizika mají elektromobily s baterií bez vázaného kyslíku obecně menší dopady na bezpečnost staveb než benzínová auta. V přepočtu na ujeté kilometry zahoří bateriové elektromobily 11× méně často než auta se vznětovými či zážehovými motory.

Ostrá kritika přichází i z Ministerstva dopravy

Z pohledu uživatelů je navrhovaná úprava týkající se požadavků na požární bezpečnost v případě garáží, kde jsou instalovány dobíjecí stanice (čl. 21a), velmi excesivní, přičemž naší zásadní obavou je, že její přijetí může mít velmi negativní dopad na rozvoj elektromobility v ČR. Podle našeho názoru by takováto vyhláška měla být přijata v součinnosti s tím, jak k dané problematice přistupují jiné státy. Považovali bychom za velmi alarmující, pokud by ČR měla být prvním státem, který by takovýto typ úpravy přijal.

Otazník máme přitom i k tomu, nakolik navržená úprava může ohrozit plnění požadavku obsaženého v článku 8 směrnice 2010/31/EU. I v kontextu toho, co sám předkladatel uvádí, se obáváme, aby důsledkem přijetí této úpravy nebylo to, že z důvodů dodatečných nákladů na požární bezpečnost nebudou dobíjecí stanice v garážích buď vůbec instalovány, případně u těch, kde již instalace proběhla, bude snaha je následně zneprovoznit, aby se majitel dané stavby vyhnul dodatečným nákladům spojeným s plněním požadavků dané vyhlášky. Za zásadní tak považujeme, aby se daná úprava ve vyhlášce nevztahovala na ty stavby garáží, které již byly vybudovány a kde již byla dobíjecí stanice (na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb.) instalována.

Jak to vidí distributor a provozovatel nabíjecích stanic?

O vyjádření k chystané změně parkování jsme požádali i zástupce Pražské energetiky. Ti nám na chystanou změnu napsali následující stanovisko. „Za PRE vidíme problém připravované normativy a legislativy směrem k provozování vozidel s alternativními pohony v hromadných garážích v nedostatku odborné diskuze napříč všemi stakeholdery. Skupina PRE samozřejmě vítá a podporuje snahu zvyšovat bezpečnost provozování elektrických vozidel. Nicméně některá opatření v navržených dokumentech z našeho pohledu nepřispívají k podstatnému zvýšení bezpečnosti, ale neúměrně zvyšují finanční náročnost na stavebníky nebo provozovatele stávajících budov, pokud mají v projektech připravit technicky kvalitní řešení pro nabíjení v souladu s touto novou normativou. Toto povede k výraznému zdražování již tak drahých nemovitostí v ČR a zároveň bude občany motivovat k používání „alternativních“ řešení pro nabíjení z nekvalitně zhotovených zásuvek, což povede naopak k výraznému zvýšení nebezpečí požárů elektromobilů v hromadných garážích a k výrazně horšímu rozvoji elektromobility v ČR včetně její efektivní integrace do distribučních a přenosových sítí kvůli absenci prvků jako Smart charging nebo Vehicle to grid.

Co na změnu říká Asociace pro elektromobilitu České republiky?

„Úprava normy pro požární bezpečnost garáží se řeší už déle než 4 roky. Za tu dobu se významně posunula i bezpečnost baterií a dohledové systémy. Stanovisko Asociace, které se na pracovních skupinách prosadilo, bylo neomezovat vjezd a soustředit se především na bezpečnost při rychlém dobíjení. Současný „výstřel“ ze strany hasičů ve směru k retroaktivnímu zpřísnění pro veškeré dobíjení je formou legislativního vyjednávání, kdy finální směrnice bude spíše kompromisem. U běžného dobíjení je riziko zanedbatelné. Z pohledu Asociace je tedy třeba rozlišovat reálné a domnělé riziko a neházet všechny baterie a dobíjení do jednoho „pytle“. V ČR shoří každý rok přes 2 200 vozidel a z toho 0 bateriových elektromobilů. Požár vozů se spalovacím motorem je každoročně příčinou více jak 20 úmrtí. Zakážeme tedy jízdu fosilními auty, protože je potenciálně nebezpečná? Riziko přináší každý způsob dopravy a démonizace garážování elektromobilů pomáhá pouze fosilnímu průmyslu a populistickým stranám. Hasičský záchranný sbor má k dispozici techniku a schopnosti na zdolání zásahu v garážích, pokud se nebude jednat o extrémní případy – třeba zakladačovou šachtu 3 patra hlubokou, kde by zásah i u fosilního auta byl hodně náročný. Je jisté, že vyhláška v této formě účinnosti nenabude. Navíc by byla v konfliktu s legislativou EU a obecně nejpřísnější normou z členských zemí,“ říká Lukáš Hataš, výkonný ředitel Asociace pro elektromobilitu České republiky.

Diskuze ke článku
Ivan Hoe
Ivan Hoe
IMHO retroaktivní působnost neprojde přes ústavní soud, případně nebude problém žalovat stát o náhradu vícenákladů vzniklých dodatečným zásahem zvůle státní moci... ve finále to majitelé budou řešit tak, že buď nebudou kvůli požárním normám budovat žádné nabíječky v podzemních garážích, horší varianta že začnou stejně přežitkově jako u LPG/CNG pořizovat značky zákazu vjezdu pro EV

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze