Rozvoj nabíjecí infastruktury v EU a ČR aneb jak rychle se zahušťuje

2
Rozvoj nabíjecí infastruktury v EU a ČR aneb jak rychle se zahušťuje
Fotografie: Martin Pultzner, fDrive.cz
  • V EU je celkem 498 504 nabíjecí bodů, z toho 89 % AC, 5 % DC, 6 % UFDC
  • V ČR je nyní 3 683 nabíjecích bodů, z toho 72 % AC, 24 % DC, 4 % UFDC
  • Nejvíce nabíjecích stanic v EU je v Nizozemsku, Francii a Německu

Na začátek si dovolím malé přirovnání k objevování nového světa mořeplavci. V té době znal člověk místa, která doopravdy navštívil, jelikož o nich kromě jejich obyvatel nikdo nevěděl a nebyla zanesena v mapách. Podobné je to i dnes jen s nabíjecími stanicemi, tedy s místy, kde buď chybí nebo nejsou zaneseny v žádném přehledu nabíjecích stanic. Z elektromobilistů se tedy také stávají novodobí objevitelé. V minulosti přibývaly stanice většinou na místech, kde nebyly tolik třeba. Na místech, kde jich naopak bylo jako šafránu, se nová nabíjecí stanice objevila sporadicky. Jak je tomu nyní a jaký je aktuálně stav nabíjecí sítě v ČR a v EU, to jsme dozvěděli při prezentaci Lukáše Kaduly na 9. ročníku konference Čisté mobility.

Jak si vede Evropa?

V zemích EU bylo k 15. květnu 2023 evidováno podle Evropské observatoře pro alternativní paliva celkem 498 504 veřejných nabíjecích bodů, z toho 89 % AC, 5 % DC a 6 % UFDC. Nutno podoktnout, že 62,7 % veřejných nabíjecích bodů z celé EU je tvořeno 3 zeměmi, jimiž jsou Nizozemsko (25,8 %), Francie (19,5 %) a Německo (17,4 %). Další státy EU mají pak mnohem menší podíl na celkovém počtu nabíjecích bodů, avšak stojí za zmínku Itálie (6,8 %), Belgie (6,1 %), Švédsko (5,1 %), Španělsko (4,8 %), Rakousko (3,6 %), Dánsko (2,8 %) a Finsko (1,5 %). Procentuální příspěvek ostatních zemí je pod 1 % anebo rovný nule. V zemích Visegrádské skupiny (V4), kde kromě České republiky je také Slovensko, Polsko a Maďarsko, je počet nabíjecích bodů 2,6 % z celkového počtu nabíjecích bodů v EU. Konkrétně v České republice se aktuálně provozuje 3 683 nabíjecích bodů, z toho 72 % AC, 24 % DC a 4 % UFDC.

Česká republika jako snaživý či váhavý stát

Dle dat dostupných od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR + serveru Čistá doprava víme, že ke konci loňského roku bylo v České republice celkem registrovaných 2 654 nabíjecích bodů, což odpovídá 1 364 nabíjecím stanicím. Podíváme-li se detailněji, kde je nejvíce nabíjecích bodů, tak je to samozřejmě Praha s celkovým počtem 510 nabíjecích bodů, na druhém místě Středočeský kraj s 448 nabíjecími body a jako třetí překvapivě Jihomoravský kraj s 344 nabíjecími body. V první pětce je dále Moravskoslezský a Královehradecký kraj, oba shodně s 230 nabíjecími body. Nejméně nabíjecích bodů je v Karlovarském a Libereckém kraji, kde se dostávají na čísla okolo 40.

Z pohledu rozdělení dle výkonu je v Praze 490 AC, 184 DC a 20 UFDC stanic. Co se týče Středočeského kraj, je to 415 AC, 187 DC a 33 UFDC stanic. Jihomoravský kraj jako třetí nejlepší do počtu nabíjecích bodů má rozložené následovné 340 AC, 138 DC a pouze 4 UFDC stanice. Velkým překvapením je pro mě Olomoucký kraj, kde sice je pouze 118 nabíjecích bodů (z toho 108 AC a 70 DC), ale 10 UFDC, což je v porovnáním k celkovému počtu nabíjecích bodů v kraji docela pěkné číslo. Podobně je na tom Kraj Vysočina s celkovým počtem 115 nabíjecích bodů složených z 106 AC, 76 DC a 9 UFDC stanic. Podrobněji jsou počty uvedené v tabulce.

Kraj Počet nabíjecích bodů AC nabíjecí body DC nabíjecí body UFDC nabíjecí body
Hlavní město Praha 510 490 184 20
Středočeský kraj 448 415 187 33
Jihočeský kraj 167 162 77 5
Plzeňský kraj 135 130 96 5
Karlovarský kraj 41 40 26 1
Ústecký kraj 118 117 96 1
Liberecký kraj 44 42 20 2
Královehradecký kraj 230 228 93 2
Pardubický kraj 71 71 54 0
Kraj Vysočina 115 106 76 9
Jihomoravský kraj 344 340 138 4
Olomoucký kraj 118 108 70 10
Moravskoslezský kraj 233 228 93 2
Zlínský kraj 65 62 37 3

Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

V letech 2021 až 2022 probíhal projekt nesoucí název Rozvoj veřejné dobíjecí soustavy, jehož výstupem byla interaktivní mapa dostupná na webu Čisté dopravy. Cílem projektu bylo zaměřit se na místa, kde by bylo vhodné v budoucnosti umístit nové nabíjecí stanice. Při výběru lokalit byla zohledněna intenzita provozu a dosažitelnost místa s ohledem na to, jak velká je spádová oblast nabíjecí stanice. Dalším hlediskem při určování lokalit byl také výkon ostatních nabíjecích stanic v okolí. V mapě lze přepínat mezi 4 kategoriemi, a tak je možné si filtrovat všechny nabíjecí stanice, nabíjecí stanice AC, nabíjecí stanice DC s výkonem do 150 kW a s výkonem nad 150 kW. Data jsou aktualizována kvartálně.

Diskuze ke článku
elektromobilista novy
elektromobilista novy
Jak mam rozumet "...z toho 89 % AC, 24 % DC a 6 % UFDC". Dava mi to vic nez 100%.
Nemelo to byt 69 + 24 + 6 = cca 100?

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze