BMW Group vstoupila do projektu odpovědné těžby lithia v Chile

BMW Group vstoupila do projektu odpovědné těžby lithia v Chile
Fotografie: BMW Group
  • „Partnerství pro zodpovědné lithium“ se zasazuje o zodpovědné hospodaření s přírodními zdroji v solné pláni Salar de Atacama
  • Je to mezioborový projekt se společnostmi BASF, Mercedes-Benz Group AG, Daimler Truck AG, Fairphone a Volkswagen Group
  • BMW Group přináší do projektu vědeckou studii o vlivu těžby lithia na vodní zdroje a okolní ekosystémy

Odpovědné nakládání s přírodními zdroji je jedním ze základních prvků závazku BMW Group k udržitelnosti. V rámci těchto aktivit se společnost připojila k mezioborovému projektu „Responsible Lithium Partnership“ (Partnerství pro odpovědné hospodaření s lithiem). Cílem projektu je dosáhnout s místními zájmovými skupinami společného chápání odpovědného hospodaření s přírodními zdroji a vypracovat vizi budoucnosti solné pláně Salar de Atacama v Chile.

Projekt „Responsible Lithium Partnership“ byl iniciován na jaře 2021 společnostmi BASF, Mercedes-Benz Group AG, Daimler Truck AG, Fairphone a Volkswagen Group na plánovanou dobu tří let. Projekt není určen na podporu získávání lithia ani na nákup či prodej nerostných surovin.

BMW Group se stává novým členem, sdílí vědeckou studii

BMW Group je šestým členem, který se k iniciativě připojil. Jedním ze způsobů podpory je sdílení vědeckých poznatků o dopadu těžby lithia na vodní zdroje v chilském Salar de Atacama. Společně se společností BASF si BMW Group již koncem roku 2020 objednala studii Aljašské univerzity v Anchorage a Massachusettské univerzity v Amherstu o vlivu těžby lithia na místní vodní bilanci v Latinské Americe.

Cílem studie je lépe vědecky pochopit vzájemné vztahy mezi sladkou vodou a vrstvami lithiové solanky, vyhodnotit různé technologie a získat odborné znalosti pro posouzení udržitelné těžby lithia. Studie poskytuje vědecký základ pro budoucí rozhodování o zdrojích lithia.

„Partnerství pro zodpovědné lithium“ přivádí k jednacímu stolu relevantní hráče

Koordinátorem projektu, jehož cílem je vypracovat společnou vizi budoucnosti povodí Salar de Atacama, je Německá agentura pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Zástupci těžby lithia a mědi, zemědělství, cestovního ruchu, domorodých komunit a státní správy jsou pozváni na místní platformu s více zúčastněnými stranami, kde budou společně vyvíjet konkrétní opatření. Dalším cílem je vypracovat společný akční plán pro zlepšení dlouhodobého řízení přírodních zdrojů a realizovat první kroky.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze