Projeli jsme se vodíkovým autobusem v Mostě. Svézt se můžete i vy, jezdí na lince

1
Projeli jsme se vodíkovým autobusem v Mostě. Svézt se můžete i vy, jezdí na lince
Fotografie: Marek Tomíšek, fDrive.cz
  • Města hledají nové cesty, jak snížit emise z MHD
  • Vodíkový autobus v Mostě má přinést tvrdá data
  • Tři dny se s ním svezou cestující na běžné lince

Města hledají různé způsoby, jak snížit emise z hromadné dopravy nebo výdaje na pohonné hmoty. Některá města se vydala cestou autobusů na CNG, které sice snižují emise (s náklady na PHM je to v současné době poněkud diskutabilní), ale lokálně bezemisní nejsou. Nulové lokální emise nabízí pouze trolejbusy, elektrobusy nebo vodíkové autobusy, přičemž pro první zmíněný způsob je potřeba nákladné a časově náročné budování infrastruktury. Město Most se rozhodlo otestovat vodíkový autobus a test má městu přinést přesná data o tom, zda je vodík budoucím perspektivním palivem pro vozidla městské hromadné dopravy, či zda je potřeba hledat jiné řešení.

Trolejbus, elektrobus, nebo vodíkový autobus?

Oproti elektrickému autobusu má vodíkový výhodu v tom, že má delší dojezd a v případě potřeby je rychle natankovaný. Nevýhodou ale je výrazně nižší účinnost, protože palivový článek dosahuje účinnosti 40 až 60 %, přičemž u horní hranice je při nižším zatížení a při vyšším zatížení klesá ke spodní hranici uvedeného rozmezí. Zároveň jsou nemalé ztráty při výrobě vodíku pomocí elektrolýzy. Zelený vodík se vyrábí elektrolýzou za použití zelené energie, ale kvůli těmto faktům je potřeba mnohem více energie než pro elektrický autobus nebo trolejbus na ujetí stejné vzdálenosti. Teoretickou výhodou je využití odpadního tepla z palivového článku pro vytápění, ale touto možností testovaný autobus nedisponuje. Například Toyota Mirai také ne a její zimní spotřeba a dojezd jsou tím výrazně ovlivněny na rozdíl od vozu Hyundai Nexo, který odpadní teplo pro vytápění dokáže použít. Jelikož test probíhá v zimních podmínkách, ukáže nejhorší možný scénář.

Vodíkový autobus bude v Mostě jezdit na běžné lince

Vodíkový autobus Toyota CaetanoBus bude v rámci testovacího provozu jezdit v Mostě na běžné lince. Testování autobusu se v Mostě uskuteční díky zapojení České vodíkové technologické platformy (HYTEP) do celoevropského projektu JIVE 2. Tento projekt má za cíl dostat do ulic evropských měst až 310 ekologických, lokálně bezemisních vodíkových autobusů. Vodíkový autobus byl odborné veřejnosti představen v pondělí 5. prosince a my jsme byli u toho. Do běžného provozu bude nasazen od úterý 6. do čtvrtka 8. prosince od 8 do 17 hodin.

Spanilá vodíková jízda – bezemisní autobusy testují po celé Evropě

Evropský projekt JIVE 2, v rámci nějž se testování uskuteční, má za cíl dopomoci lokálním autoritám k rozhodnutí ohledně pořízení vodíkových autobusů. „Vodíkovou ekonomiku je potřeba nastartovat co nejrychleji. Pomocí naší podpory v rámci projektu JIVE se daří rozšiřovat autobusy s palivovým článkem na vodík po celé Evropě, a smysluplně tak snižovat cenu celého navazujícího hodnotového řetězce vodíkových technologií, včetně rozšiřování povědomí o jejich fungování,“ vysvětluje význam projektu JIVE Bart Biebuyck, výkonný ředitel Clean Hydrogen Partnership.

Vodíkový autobus začne v Mostě a bude pokračovat v Ostravě

Díky projektu bude Mostu a později i Ostravě poskytnut k vyzkoušení na veřejných linkách jedinečný autobus na bezemisní, ekologický vodíkový pohon,“ podotýká Aleš Doucek, předseda České vodíkové technologické platformy (HYTEP), která testování zajišťuje. „Most byl pro testování vodíkového autobusu vybrán na základě doporučení Hospodářské a sociální komory Ústeckého kraje, která nám pomáhá akci ve městě zorganizovat. Most projevil zájem autobus vyzkoušet v reálných podmínkách, a těší mě, že si autobus bude moci vyzkoušet i široká veřejnost,“ doplňuje Doucek s tím, že vodíkový autobus Toyota CaetanoBus v listopadu již testovalo Slovinsko a Chorvatsko. Po testu v Mostě a Ostravě pak v roce 2023 zamíří i na Slovensko a do Maďarska.

Vodíkový autobus na Mostě ve Slovinsku

Ústecký kraj sází na vodík, vzniknou zde solární elektrárny i elektrolyzéry

Ne náhodou se vodíkový autobus začne testovat zrovna v Mostě. Region, který je historicky zatížený intenzivní těžbou uhlí či chemickým průmyslem, chce být českým lídrem v oblasti vodíkových technologií. Důkazem je i to, že Ústecký kraj letos na jaře jako první kraj v ČR přišel s vlastní vodíkovou strategií. „Ústecký kraj stojí na prahu úplně nové éry, kdy se musí proměnit, opustit zastaralé druhy průmyslu a zaměřit se na budoucnost, nové výzvy, inovativní metody, technologie i zdroje energie. Vodík je pro náš kraj logickým řešením vzhledem k bohatému zastoupení chemického průmyslu, který je zdrojem vodíku. Proto se chceme na tento energetický zdroj zaměřit, vybudovat takové hospodářství, kdy se vodík bude v našem kraji vyrábět, distribuovat i využívat koncovými uživateli, například v dopravě. Určitě máme potenciál být ve vodíku tahounem a leaderem,“ říká Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Vodíkový autobus v Mostě je jedním z pilotních projektů

K rozvoji vodíkových technologií má Ústecký kraj slibně nakročeno. „Roadshow vodíkového autobusu CaetanoBus v Mostě je jedním z pilotních projektů, jejichž cílem je podpora zavádění vodíkových technologií do praxe v Ústeckém kraji. To je i náš cíl za FOR H2ENERGY s.r.o., proto vodík pro jízdu autobusu v Mostě financujeme a podporujeme i celou roadshow. V Ústeckém kraji brzy vybudujeme lokální vodíkové hospodářství, v areálu Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce vystavíme fotovoltaické elektrárny a elektrolyzér pro výrobu zeleného vodíku. Výstavba má začít v roce 2024, zkušební provoz chceme zahájit koncem roku 2025. Rozjíždíme to na vodík, doslova,“ upozorňuje Tomáš Krenc, jednatel společnosti FOR H2ENERGY s.r.o. Jelikož plánovaná vodíková stanice v Litvínově ještě není v provozu, bude pro tankování vodíkového autobusu v Mostě sloužit mobilní vodíková stanice.

Plnicí hrdlo vodíkového autobusu

Zdroje energie je potřeba vybírat obezřetně

Budoucnost ve vodíkové mobilitě vidí i hejtman Ústeckého kraje, Jan Schiller. Podle něj je ale nutníé zdroje energie vybírat obezřetně a s ohledem na dlouhodobé a udržitelné využívání. A to i kvůli značné vstupní investici. „Při dostupné infrastruktuře plniček si umím představit výborné využití vodíkových autobusů v městské dopravě, u vlaků bych zatím sázel spíše na elektřinu. Jsem rád, že se vodíkový autobus vyzkouší u nás v ostrém provozu. Právě tyto testy nám napoví víc o budoucím využití. Pro cestující by se měl zvýšit komfort cesty, například směrem ke snížení hlučnosti,“ říká hejtman.

Test vodíkového autobusu v Mostě ukáže tvrdá data

Největším benefitem pro cestující i ostatní obyvatele města ale bude hlavně čistší provoz s minimem emisí a znečišťování ovzduší. To obzvlášť teď v zimních měsících velmi vítám,“ dodává Jan Schiller. Tvrdá data pomohou při rozhodování o budoucnosti flotily vozidel MHD. Jedním z hlavních cílů třídenního testování vodíkového autobusu v Mostě je zjistit reálná data o tom, jak se vozidlo v běžném provozu chová. Budou se sbírat údaje o spotřebě, profilu silnice, výkonu palivového článku v čase, nabíjení a vybíjení baterií, teplotním komfortu uvnitř a celkově schopnosti vozidla v typickém terénu města Most.

Vodíkový autobus v Mostě bude jezdit na lince č. 17

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova si vyzkouší autobus na vodíkový pohon v reálném provozu na jedné z nejvytíženějších linek MHD – na lince č. 17. Zjistí, jak se autobus chová a jakou má skutečnou spotřebu na trase, jejíž profil obsahuje velké převýšení,“ vysvětluje Jan Paparega, primátor města Mostu. Podle něj si město Most již nechalo vypracovat analýzu možností náhrady stávajících naftových autobusů elektrobusy nebo vodíkovými autobusy. „Třídenním provozováním vodíkového autobusu si dopravní podnik ověří provozní údaje uvedené v této analýze a taktéž vhodnost provozování vodíkového autobusu na linkách MHD v Mostě a Litvínově,“ dodává primátor Paparega. Testování tedy ukáže zda je vodík správnou cestou, či zda je lepší hledat řešení v elektrobusech.

Teoreticky vodíkový autobus ujede 350 km a spotřebuje 6 kg/100 km

Vodíkový autobus Toyota CaetanoBus má standardní dojezd přes 350 km, ovšem za předpokladu plnění na 350 barů. „Při testech bude využito plnění jen na 200 barů, což by mělo znamenat, že se v nádržích uskladní 21 kg vodíku. Výrobce udává, že průměrná spotřeba jeho autobusu se pohybuje okolo 6 kilogramů na 100 kilometrů. Jsme zvědaví, zda testování tento údaj vyvrátí, nebo potvrdí. O to zajímavější je, že se bude autobus testovat v zimě, kdy je většinou spotřeba kvůli vytápění o něco vyšší, přesto by vodík výrazným zvýšením spotřeby trpět neměl. I to ale musí ještě naše testování potvrdit,“ uzavírá Jan Sochor, analytik České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Plnicí hrdlo

Vodíkový autobus v Mostě přinese data celému regionu

Testování vodíkového autobusu v reálném provozu přinese důležité informace jak samotnému městu Most, tak dalším městům regionu, kterým k těmto datům společně zajistíme přístup. Věříme, že to představuje významný krok směrem k budoucímu plnohodnotnému zapojení bezemisních vodíkem poháněných autobusů do hromadné dopravy v našem kraji. Za neméně důležité vnímáme to, že si provoz autobusu budou moci vyzkoušet i občané. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje bude v pozici koordinátora Vodíkové platformy Ústeckého kraje nadále podporovat aktivity směřující k využití vodíku v Ústeckém kraji jako čistého a bezemisního paliva, ale také média, které může usnadnit přechod za zelenou energetiku,“ podotýká předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.

Místo motoru malá elektrárna, z výfuku jde vodní pára

Pohon vodíkového autobusu Toyota CaetanoBus funguje na principu palivových článků. „V oblasti motoru se nachází palivový článek, zjednodušeně malá mobilní elektrárna, která kombinuje vodík z nádrže se vzduchem z okolí, a při této chemické reakci vzniká elektrická energie pohánějící vozidlo. Autobus má zároveň pro potřeby okamžitého výkonu nainstalován malou baterii, která výkon palivového článku dorovnává. Jedná se tak o jistý hybrid mezi vodíkovým a bateriovým vozidlem,“ popisuje princip fungování pohonu autobusu Jan Sochor, analytik České vodíkové technologické platformy (HYTEP). Je to tedy v podstatě elektrobus s palivovým článkem místo baterie, což je stejný princip jako u osobních aut na vodík.

Je vodíkový autobus bezpečný?

Vodíkový autobus podle odborníků stejně bezpečný jako jeho naftový ekvivalent. Vodíkové nádrže se nacházejí na střeše vozidla. Plnění autobusu vodíkem pomocí mobilní plnicí stanice zajistí partner projektu, společnost Messer Technogas. Ta je největší rodinnou společností na světě v oblasti výroby a dodávek technických plynů. „S radostí jsme přivítali, že na základě našich zkušeností se zajišťováním dodávek vodíku ve všech zemích střední a východní Evropy, jsme byli vybráni jako partner projektu JIVE 2 a budeme zabezpečovat dodávky vodíku a plnění autobusu v rámci tohoto projektu v České republice i v dalších zastávkách projektu JIVE 2,“ říká Vít Tuček, vedoucí rozvoje vodíkových technologií společnosti Messer Technogas.

Diskuze ke článku
Stanislav Vondraš
Stanislav Vondraš
To je strašné číst, jaká panuje o vodíku potřebnému pro spalovací články nevědomost. "Vodík je pro náš kraj logickým řešením vzhledem k bohatému zastoupení chemického průmyslu, který je zdrojem vodíku."
Důsledkem je plýtvání elektrickou energií, které může být nadbytek jedině když v noci na severu fouká vítr.

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze