LNG by mohlo hrát zásadní roli při snižování skleníkových plynů

1
LNG by mohlo hrát zásadní roli při snižování skleníkových plynů
  • Předpokládá se, že v roce 2040 bude celosvětově v provozu 6 tisíc velkých lodí poháněných palivem LNG
  • Nahrazení těžkých topných olejů zkapalněným zemním plynem by mohlo vést k významnému snížení emisí

Podle studie, která byla zveřejněna v Berlíně, může zkapalněný zemní plyn (LNG) významně přispět k diverzifikaci paliv používaných v dopravě a snížit emise skleníkových plynů u lodí a těžkých nákladních vozidel. Studie s názvem „LNG – nový zdroj energie pro lodě a nákladní automobily? Fakta, trendy, výhledy“ byla zpracována společností Shell ve spolupráci s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku a Technickou univerzitou v Hamburku v rámci širší diskuze o ekologičtějších druzích paliv.

Vzhledem k předpokladu, že do roku 2040 bude celosvětově v provozu 6 tisíc velkých lodí poháněných LNG palivem a v EU bude do té doby jezdit 480 tisíc nákladních vozidel na LNG, by se emise skleníkových plynů v lodní dopravě mohly snížit o 132 milionů tun a až o 4,5 milionu tun v těžké nákladní silniční dopravě v závislosti na technologii motoru. V případě 30% podílu Bio-LNG u nákladních vozidel by se emise snížily o dalších 20 %. Celé odvětví dopravy v Německu v současné době vytváří přibližně 166 milionů tun skleníkových plynů.

V lodní dopravě vidíme velký potenciál LNG paliva zejména u kontejnerových lodí, které kvůli vysokým energetickým nárokům spotřebovávají poměrně hodně paliva. U lodí pro osobní přepravu bude naopak využití LNG spíše novinkou. Nahrazení těžkých topných olejů zkapalněným zemním plynem by mohlo vést k významnému snížení emisí,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Shell v Německu, Dr. Jörg Adolf.

V komerční silniční dopravě je LNG palivo obzvláště vhodné pro těžká nákladní vozidla jako náhrada motorové nafty. Aby však bylo možno dosáhnout výraznějšího snížení emisí, potřebujeme LNG získávat z obnovitelných zdrojů, jako např. Bio-LNG,“ vysvětluje odborník na dopravu, Dipl.-Ing. Andreas Lischke z DLR.

Mezinárodní agentura pro energii odhaduje, že mezinárodní obchod s plynem vzroste do roku 2040 o dvě třetiny, přičemž z více než 80 % se na tomto nárůstu bude podílet právě LNG. V současné době se LNG na spotřebě zemního plynu podílí 8 až 9 %, ale do roku 2040 by tento podíl mohl činit přibližně 14 %.

V dopravě jsou hlavním zdrojem látek znečišťujících ovzduší lodě. Mezinárodní lodní doprava je navíc zdrojem zhruba 3 % celosvětových emisí CO2. LNG se v současné době považuje za jedinou rozumnou a komerčně vyspělou alternativu k lodním palivům na bázi ropy. Studie na základě této skutečnosti předpokládá, že v období do roku 2040 poroste flotila plavidel poháněných LNG výrazně rychleji než celkový celosvětový počet plavidel. K nejdynamičtějšímu růstu dochází u kontejnerových lodí, zatímco lodě pro osobní přepravu včetně výletních lodí a trajektů budou v tomto ohledu sehrávat průkopnickou roli.

Diskuze ke článku
Jan
Teorie skleníkových plynů je hodně pavěda a nad oceánem tím tuplem.
CO2, kterého v atmosféře planety 0,04%, se při styku s vodou okamžitě rozpouští, jinak by nefungovalo sycení nápojů.
Nejrozšířenější skleníkový plyn jsou vodní páry a těch je cca 87% +-5%.
https://www.facebook.com/jan.krizek.3/posts/2416651105011691

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze