Asistenční společnosti hlásí maximálně sto zásahů u porouchaných elektromobilů

4
Asistenční společnosti hlásí maximálně sto zásahů u porouchaných elektromobilů
  • V příštím roce se očekává několikanásobný růst prodejů elektromobilů
  • Díky absenci spalovacího motorů odpadá hned několik příčin obvyklých poruch
  • Postup při dopravní nehodě elektromobilu je stejný jako u spalovacího auta

Asistenční společnosti, které jsou členy České asociace asistenční společností (ČAAS), ročně realizují cca 300 000 asistenčních zásahů u nehod či poruch vozidel. Zásahy u elektromobilů však v současnosti tvoří pouze zlomek z celkového počtu řešených případů (konkrétně šlo zhruba o sto případů), což je dáno zejména nízkým počtem těchto vozidel na českých silnicích (v současnosti je v ČR registrováno okolo 3 000 elektromobilů), ale ukazuje se i nižší poruchovost vozidel na čistě elektrický pohon. V nejbližších letech však lze očekávat další rozšiřování elektromobility a s ní související i nárůst počtu zásahů u elektromobilů. Asistenční a odtahové společnosti se proto již nyní připravují na rozšíření tohoto typu zásahů.

Mercedes-Benz EQC

Podle odhadů poroste prodej nových elektromobilů na českém trhu v příštím roce až několikanásobně. Automobilové značky nasadí nová vozidla, elektromobilita je podporována formou dotací a intenzivně se pracuje také na nabíjecí infrastruktuře. Nárůst počtu vozů na výhradně elektrický pohon s sebou přináší další specifické požadavky spojené s jejich provozem. „I elektromobil je stále především automobil, proto je i velká většina asistenčních zásahů principiálně shodná jako u vozidel se spalovacím motorem. Z poruch jde například o defekty pneumatik nebo problémy s pomocnou 12V baterií a zamykáním vozidla. Takové situace jsou řešeny standardním způsobem, pomůže proškolený technik na místě, nebo je vozidlo odtaženo do servisu. Pak je motoristům k dispozici i podobná škála návazných služeb jako například možnost zajištění náhradní dopravy, náhradního vozidla případně ubytování. Specifickou službou pro tento segment bude možnost dobít baterii elektromobilu přímo v terénu alespoň pro dojezd na nejbližší dobíjecí místo. Ale na celoplošné rozšíření tohoto benefitu si ještě počkáme, pro dodavatele služeb jde o velkou a investici,“ říká Vladimír Fuchs, generální ředitel asistenční společnosti Europ Assistance a člen prezidia ČAAS.

Zásahy u poruch i u nehod elektromobilů však mají svá specifika, proto je nezbytné proškolení posádek zásahových vozidel pro tento typ případů a důsledné dodržování pokynů výrobce. „Přestože jsou elektromobily konstruovány s ohledem na maximální ochranu posádky, záchranářů i dalších zasahujících osob před úrazem elektrickým proudem s vysokým napětím, tak jsou technici pečlivě proškolováni, jak u tohoto typu zásahu postupovat. Ve větší míře jsou pro odtahy elektromobilů využívána asistenční vozidla s hydraulickou rukou, což samo o sobě snižuje riziko úrazu elektřinou,“ doplňuje specifika asistenčních zásahů u elektromobilů Marek Jaroš, člen prezidia ČAAS a generální ředitel asistenční společnosti Global Assistance.

Podíl poruch a nehod je u současného velmi nízkého vzorku asistenčních zásahů u elektromobilů (do 100 zásahů za rok) srovnatelný, jako u ostatních typů vozidel – 70 % a 30 % nehod. „Díky absenci spalovacího motoru odpadá velká skupina poruch, jakou jsou problémy se startováním, turbem, palivem či samotným motorem (rozvody, vstřiky atd.). Naopak se zatím nepotvrzují problémy s dojezdem elektromobilů, evidovány jsou pouze jednotky případů zcela vybité hlavní baterie,“ říká Zbigniew Macura, provozní ředitel Allianz Partners pro severní a východní Evropu a viceprezident ČAAS. Řidiči elektromobilů si evidentně pečlivě plánují své trasy s ohledem na možnosti nabíjení. Tyto případy jsou v současnosti řešeny odtahem na nabíjecí stanici, do budoucna však asistenční společnosti plánují řešení, které vybitým elektromobilům umožní nouzové nabíti na 20 až 25 kilometrů k nejbližší nabíjecí stanici.

Postup při dopravní nehodě elektromobilu je stejný jako v případě vozidla se spalovacím motorem. U havarovaných elektromobilů zpravidla nehrozí riziko exploze, nicméně je třeba brát v potaz, že pokud takovému vozidlu začne hořet baterie, tak teplota brzy dosáhne velmi vysokých hodnot a není v moci motoristy takové vozidlo svépomocí uhasit. Proto je nezbytné k doutnajícímu či již hořícímu vozidlu vždy přivolat hasiče.

Diskuze ke článku
Josee
Tak co je pravda? Stovky zásahů nebo do 100 zásahů za rok?!
Richard
V článku píšete "Podíl poruch a nehod je u současného velmi nízkého vzorku asistenčních zásahů u elektromobilů (do 100 zásahů za rok)" ale titulek hlásá něco jiného. Jste takoví diletanti nebo jen klasický novinářský podvod? Titulek přece musí nalákat na klikání :(. Tak či tak je mi z vás zle. U mě vám to ale nevyšlo, mažu si vás z oblíbených :(.
Hovadina
V tiskovce je "do 100 zásahů". Váš titulek "Asistenční společnosti hlásí stovky zásahů u porouchaných elektromobilů". Tak jak teda kluci? Vy byste se pro čtenost rozkrájeli co?

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze