Elektromobily mohou ušetřit miliardy a předejít tisícům předčasných úmrtí

Elektromobily mohou ušetřit miliardy a předejít tisícům předčasných úmrtí
Fotografie: foreignaffairs.com
  • Vědecká studie porovnává dopad výroby a spotřeby fosilních paliv oproti ekvivalentu z obnovitelných zdrojů
  • Astma, dušnost, zánět průdušek a další, to jsou nemoci způsobené vysokou koncentrací smogu

Server cleantechnica.com nedávno publikoval článek dokládající přínos přechodu na elektrické automobily v USA. Vychází ze studie, kterou provedli odborníci ze Severozápadní univerzity (Northwestern University, zkráceně NU). Z ní vyplývá, že pokud by čtvrtina vozového parku v USA přešla na elektromobilitu, ušetřila by země přibližně 17 miliard dolarů ročně. Jak? Nemusela by je vynaložit na nápravu škod v souvislosti se změnou klimatu a znečištěním ovzduší. V případě, že by bylo elektromobily nahrazeno dokonce 75 % aut se spalovacími motory a elektrická energie na jejich pohon by pocházela z obnovitelných zdrojů, úspora jen v USA by činila 70 miliard dolarů ročně.

smog

A nejde jen o snížení negativních dopadů na životní prostředí v souvislosti se snížením emisí oxidu uhličitého. Vědecká studie, která byla nedávno publikovaná online v časopise Geohealth, představuje trochu jiný pohled na elektromobily a výrobu energie. Snaží se poukázat na to, že zavedení elektromobilů ušetří i lidské životy. Spalováním fosilních paliv totiž vznikají i další škodlivé látky, které unikají do ovzduší, a přímo poškozují naše zdraví. Jedná se například o oxidy dusíku (NOx). Tato skupina chemických látek už sama o sobě poškozuje dýchací ústrojí. Když jsou navíc vystaveny slunečnímu záření a přítomnosti těkavých organických látek v atmosféře, mohou oxidy dusíku vytvářet jemné prachové částice a mraky přízemního ozonu, které známe pod pojmem smog. Ten je spojován s kardiovaskulárními onemocněními a problémy dýchacích cest, jako je astma, dušnost a zánět průdušek.

Studie vychází z údajů o vozovém parku a emisích v USA z roku 2014. Za předpokladu, že by tehdy čtvrtina řidičů přešla na elektromobily a elektrická energie na dobíjení baterií by vycházela z tehdejší infrastruktury, snížily by se emise oxidu uhličitého o 250 milionů tun. Dopad uhlíkatých emisí na klima je dobře zdokumentován, spalovací motory však produkují i další škodlivé polutanty, například výše zmíněné prachové částice a prekurzory přízemního ozonu.

Pro vysvětlení vzájemného působení emisí ze spalovacích motorů a ostatních zdrojů s klimatickými jevy v atmosféře využil výzkumný tým chemicko–klimatický model vyvinutý v laboratoři geofyzikální fluidní dynamiky. Pomocí něj nasimulovali změny v koncentracích látek znečišťujících ovzduší ve 48 státech USA při různých úrovních přechodu na provoz elektrických aut a výroby energie z obnovitelných zdrojů. A to propojili s veřejně přístupnými daty o lidském zdraví. S využitím ekonomických nástrojů, jako je hodnota „statistického života“ a „sociální cena uhlíku“, pak vědci přiřadili finanční hodnotu škodám na lidském zdraví a na životním prostředí, kterým by se dalo vyhnout elektrifikací automobilů.

windfarm

Díky elektrifikaci vozového parku a následnému snížení emisí v řádu stamiliónů tun by se jen v USA mohlo předejít stovkám až tisícům předčasných úmrtí,“ říká Daniel Peters z NU, který vedl tento výzkum. „To ještě více podtrhuje potenciál přínosných řešení v otázce změny klimatu. Nejenže povedou k omezení emisí skleníkových plynů, ale zároveň sníží zátěž znečištěného ovzduší na lidské zdraví,“ dodává.

Dopady spalování fosilních paliv jsou jednoznačné a ze své podstaty nebezpečné pro vše živé. Je potřeba přejít na čistší technologie. Včasné zavedení těchto opatření bude sice v prvních krocích finančně náročné, ale v konečném důsledku bude bezpečnější pro lidské zdraví, povede ke snížení dopadů na životní prostředí a do budoucna i uleví státní kase.

Související články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze