Čeští studenti už se učí i elektromobilitu

Čeští studenti už se učí i elektromobilitu
Fotografie: UP DFJP
  • Fakulta Pardubice otevřela studijní specializaci, týkající se elektromobilů
  • Je zkombinována s elektrickou železniční dopravou
  • Obsahuje paletu volitelných předmětů

Rozvoj elektromobility vyžaduje přísun vzdělaných odborníků v různých oborech. O to se nově postará Univerzita Pardubice, konkrétně Dopravní fakulta Jana Pernera. Ta totiž ve školním roce 2021/2022 otevřela nově akreditovanou studijní specializaci Elektrická trakce a elektromobilita v bakalářské i magisterské formě studia. Specializace byla otevřena v rámci rovněž nově akreditovaného studijního programu Dopravní technika s prezenční i kombinovanou formou studia.

Studijní specializaci Elektrická trakce a elektromobilita lze charakterizovat čtyřmi hlavními atributy:

  • Elektromobilita v pozemní dopravě – Specializace se zaměřuje na silniční i kolejovou elektrickou dopravu. Frekventanti si podle podle toho, zda je zajímá spíše silnice, či železnice, vybírají volitelné předměty.
  • Interdisciplinarita – Studenti se seznámí nejen s elektrotechnickými a elektronickými systémy v dopravě, ale i se základy mechanické konstrukce silničních i železničních vozidel. Výrazně to zvýší jejich šance na trhu práce.
  • Interakce teorie a praxe ve studiu – Vedle teoretické výuky obsahuje studium velký podíl praxe. Výuka v laboratořích, na vozidlech, exkurze, firemní akce pro studenty, honorovaná spolupráce studentů na výzkumných projektech fakulty.
  • Rozsáhlé uplatnění na trhu práce – Absolventi se snadno uplatňují v atraktivních pozicích ve výzkumu, vývoji, projekci, konstrukci, provozu, jako vedoucí pracovníci v oblastech silniční a železniční elektrické dopravy, v oblasti vozidel, napájecích a zabezpečovacích systémů v dopravě.

Pro lepší představu jsme ještě vybrali některé z odborných předmětů této studijní specializace. Jsou to především: Pohonné a napájecí systémy pro elektromobilitu, Silniční vozidla, Kolejová vozidla, Elektrická trakce, Analýza a návrh elektronických obvodů, Programovací jazyk C, Zabezpečovací technika v dopravě, Elektrická měření, Výkonová elektronika, Mikroprocesorová řídicí technika, Autoelektronika a diagnostika, Automatické řízení či Grafické programování.