Baterie z českých elektroaut nacházejí další uplatnění jako uložiště energie

Baterie z českých elektroaut nacházejí další uplatnění jako uložiště energie
Fotografie: ČEZ
  • Sklárna Moser využívá k uskladnění elektřiny baterie z elektroaut
  • Do baterií je přiváděna energie vyrobená fotovoltaikou o výkonu 527 kW

V dnešní době, kdy se celý svět snaží najít cesty k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu způsobu života, se objevují inovativní řešení, která propojují technologický pokrok s ochranou životního prostředí. Jedním z příkladů takového úsilí je nedávný projekt v karlovarské sklárně Moser, který v sobě spojuje využití obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s dalším využitím akumulátorů z elektromobilů. Tento projekt nejen podtrhuje důležitost inovací pro ekologickou udržitelnost, ale také ukazuje, jak mohou tradiční průmyslová odvětví, jako je sklářství, přispět k ochraně životního prostředí a zároveň zvýšit svoji energetickou nezávislost. Sklárna Moser mající více než 166letou historii v ruční výrobě kvalitního bezolovnatého křišťálu se rozhodla snížit své náklady a posílit energetickou nezávislost prostřednictvím investice do vlastního ekologického zdroje elektřiny. Projekt realizovaný ve spolupráci s ČEZ ESCO zahrnoval instalaci více než 1 000 střešních fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 527 kW schopných vyrobit přes 530 MWh bezemisní elektřiny ročně. Tento systém je doplněn o dvě baterie s celkovou kapacitou 600 kWh pro ukládání přebytků z výroby, což sklárně umožní pokrýt více než 60 % své roční spotřeby elektřiny.

Použité baterie sestavené v České republice z akumulátorů původně určených pro elektromobily jsou příkladem úspěšného využití tzv. second life programu. Ten nabízí alternativní uplatnění pro baterie, které z různých důvodů nemohly být nasazeny v elektromobilech, případně prodlužuje životnost baterií vyřazených elektromobilů. Tímto způsobem se daří snížit uhlíkovou stopu v celém životním cyklu baterií a zároveň přispět k energetické nezávislosti průmyslových firem. Generální ředitel sklárny Moser, Pavel Mencl, zdůrazňuje význam projektu nejen z ekonomického hlediska, ale také z pohledu ochrany českého národního klenotu – křišťálu. „Český křišťál patří k národním klenotům a naším úkolem je zachovat a rozvíjet jeho výrobu, aby se z něj mohly těšit i další generace u nás i v zahraničí. Poslední roky jsou ale ve znamení nejistot na trzích s energiemi a na energeticky náročné sklářské odvětví má tento vývoj obzvlášť citelné dopady,“ uvedl Mencl a doplnil, že díky tomuto projektu věří ve schopnost pokrýt přes 60 procent roční spotřeby elektřiny sklárny.

Generální ředitel ČEZ ESCO, Kamil Čermák, poukazuje na širší přínosy projektu: „Těší nás, že svou energetickou budoucnost řeší zákazníci doslova ze všech oblastí české ekonomiky. Na míru dodávaná bezemisní řešení jsou také stále sofistikovanější a více respektující širší ekologický přístup.“ Kamil Čermák zdůrazňuje, že projekt pro sklárnu Moser je důkazem, že ekonomická řešení mohou být zároveň ekologická, což podtrhuje důležitost českých inovací v oblasti udržitelné energetiky. Projekt sklárny Moser tak představuje významný krok k udržitelnější budoucnosti, který spojuje historické řemeslo s moderními technologiemi a přístupy k ochraně životního prostředí. Ukazuje, jak mohou tradiční průmyslové odvětví aktivně přispět k dekarbonizaci a energetické nezávislosti, což je zásadní pro dosažení globálních cílů v oblasti ochrany klimatu a udržitelného rozvoje. Sklárna Moser a společnost ČEZ ESCO tak společně ukazují cestu, jak mohou české podniky a odvětví hrát klíčovou roli v ekologické transformaci a přechodu k ekonomice s nulovými emisemi.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze