Peníze z EU by u nás měly jít i do elektromobility

4
Peníze z EU by u nás měly jít i do elektromobility
Fotografie: Martin Pultzner, fDrive.cz
  • Čistá mobilita bude mít k využití 1,8 miliardy Kč
  • Čisté zdroje elektrické energie budou mít k dispozici 6,6 miliard Kč

S rokem 2021 vstupuje Evropská unie do nové dotační sedmiletky. Byť se ještě koncem roku 2020 řešily různé otazníky kolem finančního rozdělení bruselské eurokasy mezi jednotlivé členské státy. Nakonec vše dobře dopadlo a spolu s Evropským rozvojovým fondem, ve kterém je alokováno přes 1 bilion eur (27,9 bilionů Kč), a novým fondem s názvem Next Generation EU ve výši 750 miliard eur (19,5 bilionů Kč) bude moci EU v nadcházejících letech poskytnout dost peněz na podporu oživení ekonomiky po koronavirové pandemii a nástup nových technologií.

Hlavním cílem je ekologizace a moderní technologie

Česko by i pro příští sedmiletku mělo patřit k čistým příjemcům z rozpočtu EU, takže díky novému rozdělení bude moci vyčerpat až 960 miliard Kč. Vláda podle předpokladů bude například podporovat částkou 86 miliard Kč oblast inteligentnějšího Česka, Česko blíže občanům obdrží 10 miliard Kč, sociálnější Česko bude mít k dispozici 122,5 miliard a pro nás důležitá oblast zelenější a bezuhlíkové Česko bude disponovat částkou 153,7 miliard Kč. Právě z této oblasti by se měly vytvořit dotace na čistou městskou mobilitu, úspory energie a obnovitelné zdroje, opatření v souvislosti se změnou klimatu a ekologičtější oběhové hospodářství. Další důležitou oblastí smart technologií a mobility je oblast Propojenější Česko, kde je alokováno 119,9 miliard Kč, které půjdou do oblastí efektivní mobility, rozšíření strategických dopravních a digitálních sítí.

Čistá mobilita bude mít k dispozici 1,8 miliardy Kč

Když tyto částky rozdělíme ještě podrobněji, pro podporu čisté mobility v podnicích, čisté veřejné dopravy, cyklodopravy + dobíjecích a plnících stanic pro alternativní paliva bude připravena částka 1,8 miliardy Kč. Pro pilotní projekty v oblasti vodíku, výstavbu, posílení a rekonstrukci přenosové soustavy půjde o 7,6 miliard Kč. Pro oblast podpory solárních, větrných a malých vodních elektráren, tepelných čerpadel, bioplynu, biometanu, pokročilých biopaliv v dopravě bude připraveno 6,6 miliard Kč. Podle těchto čísel se dá očekávat, že podpora čistých zdrojů energie v dalších sedmi letech bude nejen u nás veliká.

Související články