Nová studie prozrazuje, jak pomoci dekarbonizaci nákladní dopravy

Nová studie prozrazuje, jak pomoci dekarbonizaci nákladní dopravy
Fotografie: Shell
  • Silniční nákladní doprava má na svědomí přibližně 9 % celosvětových emisí CO2
  • 70 % účastníků studie je pro bezemisní technologie u nákladních vozů

Společnosti Shell a Deloitte zveřejnily společnou studii, která popisuje, jak dosáhnout dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Vychází z názorů lídrů dopravních firem i odborníků na nákladní silniční dopravu z celého světa. Více než 70 % ze 158 dotazovaných považuje dekarbonizaci za absolutní prioritu nebo jako jednu ze tří hlavních priorit své organizace. Zpráva nazvaná Decarbonising Road Freight: Getting into Gear (Dekarbonizace silniční nákladní dopravy: zařazujeme vyšší rychlostní stupeň) předkládá podrobnou „cestovní mapu“ na následujících 10 let, jež obsahuje 22 řešení zaměřených na ekonomické, technické, regulatorní i organizační faktory ovlivňující dekarbonizaci tohoto sektoru.

Ze zprávy vyplývá, že více než 70 % účastníků studie považuje za dlouhodobě nejschůdnější bezemisní technologii pro těžké nákladní vozy elektromobily na vodíkové články nebo bateriové elektromobily, přičemž jsou přesvědčeni, že taková vozidla budou dostupná k využití na komerční bázi v příštích pěti až deseti letech. „Nákladní vozy převážejí fakticky vše, na čem je moderní společnost v každodenním životě závislá, a během současné pandemie společnost na vlastní kůži zažila, jakou klíčovou roli hraje silniční nákladní doprava při doručování zboží základní potřeby,“ řekl Huibert Vigeveno, ředitel divize Shell Downstream.

Silniční nákladní doprava má však aktuálně na svědomí přibližně 9 % celosvětových emisí CO2, a má-li se poptávka po ní do roku 2050 podle prognóz zdvojnásobit, je už nyní naléhavě nezbytné podniknout kroky, které tento sektor do té doby dovedou k nulovým emisím. Provozovatelé vozových parků, výrobci nákladních vozidel a poskytovatelé energií již zahájili investice do nízkoemisních a bezemisních řešení, avšak k urychlení této změny je nezbytný také soubor pevně ukotvených pravidel a regulatorních opatření. K dosažení cílů Pařížské dohody je potřeba do roku 2050 dosáhnout snížení absolutních emisí ze silniční nákladní dopravy o téměř 60 % oproti výchozímu stavu z roku 2018, a to bez ohledu na očekávaný dvojnásobný nárůst objemu silniční nákladní dopravy ve stejném období.

80 % účastníků studie považuje za hlavní překážky dekarbonizace nedostatek regulatorních pobídek a komplexnost obměny infrastruktury, 70 % z nich považuje za hlavní překážku omezenou poptávku ze strany zákazníků. Většina účastníků studie se shoduje na skutečnosti, že technologie umožňující dekarbonizaci silniční nákladní dopravy již existují, i když zatím nejsou komerčně životaschopné, a výrobci nákladních vozů již vyvíjejí elektromobily na vodíkové články a baterie. Společnosti by měly začít preferovat výměnu nákladních vozidel a autobusů v městské dopravě nebo na krátké vzdálenosti za dostupná bezemisní elektrická vozidla na vodíkové články či za bateriové elektromobily.

Elektromobilita zajistí totéž u lehkých a středně těžkých nákladních vozidel pro krátké vzdálenosti. Společnost Shell již začala podnikat kroky ke zpřístupnění těchto energetických řešení zákazníkům, na kterých spolupracuje s dalšími partnery. Shell také vydal doprovodnou zprávu s názvem Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead (Dekarbonizace silniční nákladní dopravy: Cesta vpřed podle společnosti Shell), která objasňuje, jak společnost Shell přispívá k dekarbonizaci sektoru. Ve zprávě jsou zmíněny cíle společnosti v oblasti ochrany klimatu a plány na snížení množství emisí jejího vozového parku, čítajícího téměř 3 000 smluvních cisteren, o 10 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 oproti stavu z roku 2018. Uvádí také, jakým způsobem hodlá Shell zavádět nízkoemisní a bezemisní paliva a budovat infrastrukturu pro jejich doplňování, jaká řešení má pro snižování a kompenzaci emisí, a zmiňuje doporučení příslušných politik a plánů spolupráce s ostatními subjekty v celém odvětví silniční nákladní dopravy.

Související články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze