Jednotná autentizace zajistí uživatelsky přívětivější dobíjecí infrastrukturu

Zjednodušení nabíjení pro elektromobily
Jednotná autentizace zajistí uživatelsky přívětivější dobíjecí infrastrukturu
Fotografie: ELATEC

Nabíjecí infrastruktura je klíčovým faktorem pro přijetí elektromobility. Nejde jen o co nejplynulejší dobíjecí síť. Má-li se elektromobilita stát standardem, musí se zvýšit také uživatelská přívětivost. Protože pouze ti, kteří mohou rychle a pohodlně dobít svůj vůz, budou tento koncept dlouhodobě podporovat. A k tomu významně přispívá jednotné řešení autentizace.

Řidiči elektromobilů vědí, že navzdory aplikacím se hledání volné dobíjecí stanice může v mnoha evropských zemích stát hrou náhody. V posledních letech se počet elektromobilů neúměrně zvýšil v porovnání s počtem dobíjecích stanic v Evropě. Jednotlivé státy EU mají navíc velmi rozdílnou pozici, pokud jde o dobíjecí síť. V roce 2022 bylo v Evropě instalováno přibližně 450 000 veřejně přístupných dobíjecích míst, z toho jen v Nizozemsku více než 111 000. V Rakousku je k dispozici přibližně 17 750 veřejných dobíjecích míst pro zhruba 120 800 čistě elektricky poháněných automobilů, což odpovídá poměru cca 7 e-aut na jedno dobíjecí místo. V České republice je necelých 3 000 dobíjecích míst, o jeden dobíjecí bod se tak dělí přibližně 5 elektromobilů. Naproti tomu v Německu musí řidiči často volné dobíjecí místo hledat déle. V současné době jich je přibližně 80 000, což znamená, že na jedno veřejně přístupné dobíjecí místo připadá v průměru 23 elektromobilů. Podle Německého svazu automobilového průmyslu (VDA) se za dostatečný považuje poměr jednoho dobíjecího místa na deset elektromobilů. Ovšem ti, kteří chtějí nabíjet v Řecku, potřebují především pevné nervy a výdrž. Počet tamních veřejně přístupných dobíjecích stanic se v současnosti odhaduje na přibližně 1 700.

4 vlastnosti uživatelsky přívětivé dobíjecí infrastruktury

Podle nových předpisů Evropské unie má být do roku 2026 podél nejdůležitějších dopravních os v celé Evropě každých 60 kilometrů rychlonabíjecí zařízení. Rozšíření nabíjecí sítě je krok správným směrem, ale samo o sobě k zatraktivnění elektromobility nestačí. Pokud totiž řidiči najdou volnou dobíjecí stanici, není to zárukou, že elektřina skutečně poteče. Často se setkávají s vadnými nabíjecími místy nebo s tím, že jejich typ zástrčky není s nabíjecím místem kompatibilní. Kromě toho existují složité a nepřehledné registrační a platební procesy.

Autentizace nabíjení ELATEC

Aby byla nabíjecí infrastruktura skutečně uživatelsky přívětivá a atraktivní, jsou zásadní následující faktory:

Spolehlivost – Nabíjecí místa musí být spolehlivá. Pravidelná údržba, opravy a aktualizace softwaru zajistí, aby nabíjecí místa byla vždy v bezvadném stavu.

Kompatibilita – V závislosti na tom, jaké možnosti nabíjení a připojení elektromobil má, potřebuje odpovídající připojení na nabíjecí stanici. Jako evropský standard bylo zavedeno připojení typu 2 pro nabíjení střídavým proudem (AC) a připojení CCS (combined charging system) pro (rychlé) nabíjení střídavým nebo stejnosměrným proudem (DC). Odpovídající nabíjecí aplikace zobrazují nejen volné nabíjecí stanice, ale poskytují také informace o typu zástrčky a nabíjecím výkonu.

Jednoduché ovládání – Používání nabíjecích stanic by mělo fungovat intuitivně. To zahrnuje například jasné označení přípojek, jednoduché způsoby platby, srozumitelné pokyny, registrační procesy a uživatelsky přívětivé aplikace pro správu nabíjecích procesů. I zde Evropská komise identifikovala potřebu opatření: V budoucnu je třeba jednotně regulovat platby a informace o ceně a výkonu dobíjecích míst. Například cena na dobíjecích stanicích pro elektromobily musí být uváděna v kilowatthodinách a musí být nabízena platba kartou, aby bylo možné nabíjecí procesy realizovat bez ohledu na poskytovatele.

Bezpečnost – Uživatelé nabíjecí infrastruktury musí mít jistotu, že se například údaje o kreditní kartě nedostanou do nepovolaných rukou a že vyúčtování bude provedeno správně.

Pohodlí a bezpečnost díky jednotné autentizaci

Bez úspěšné registrace nepoteče žádná elektřina – to platí pro většinu nabíjecích stanic. Například zpoplatněné nabídky s platbou kartou vyžadují autentizaci uživatele, aby bylo možné provést platební proces. Autentizace však může být nutná i u bezplatných služeb, například když zaměstnavatelé poskytují nabíjecí zařízení svým zaměstnancům. Tímto způsobem lze omezit přístup pouze na oprávněné osoby.

Jednoduchá, pohodlná a bezpečná autentizace uživatele a řízení přístupu jsou zásadní pro uživatelskou přívětivost nabíjecí infrastruktury. Tyto požadavky splňuje moderní autentizační řešení založené na RFID (Radio-Frequency Identification) a mobilních technologiích NFC (Near Field Communication) a BLE (Bluetooth Low Energy).

Autentizace nabíjení ELATEC

Taková řešení se již používají: aby bylo možné aktivovat veřejné dobíjecí stanice k použití, poskytovatelé dobíjecích tarifů poskytují svým zákazníkům dobíjecí karty nebo čipy, které pracují s RFID. Platba se provádí prostřednictvím poskytovatele. Možné je také využití nabíjecích aplikací. Zde se používají tzv. mobilní pověření. Ty jsou založeny na technologiích NFC nebo BLE, kterými je vybavena většina chytrých telefonů. Kromě toho s technologií NFC pracují také kreditní a debetní karty, s nimiž mohou řidiči e-aut nabíjet a platit jednorázově a bez smlouvy. Pro uživatele je manipulace s takovými autentizačními řešeními pohodlná. Stačí, když přiloží pověření v podobě karty nebo chytrého telefonu k nabíjecí stanici. Integrovaná čtečka pak umožňuje bezpečný a bezkontaktní přístup k využívání nabíjecí infrastruktury. Aby však autentizace fungovala pro uživatele vždy hladce a bezpečně, musí provozovatelé nabíjecí infrastruktury při výběru čtečky zohlednit několik důležitých aspektů.

Co je potřeba zvážit?

Zabezpečení infrastruktury a dat – Autentizační řešení chrání před zneužitím – jak dat, tak cenné nabíjecí infrastruktury. Možnost dobíjet elektřinu totiž dostanou pouze oprávnění uživatelé s identifikační kartou. Jejich chování při nabíjení lze také snadno sledovat. Pro zvýšení bezpečnosti dat by měla být čtečka programovatelná tak, aby podporovala šifrovací technologie včetně kryptografických metod, které vyžadují vysoký výpočetní výkon.

Autentizace nabíjení ELATEC

Flexibilita a zjednodušení –Provozovatelé mohou čelit výzvám, které představuje vysoce fragmentovaný trh s nabíjecí infrastrukturou a množství běžných technologií transpondérů, tím, že se spolehnou na nabíjecí stanice vybavené multifrekvenčními čtečkami. Na trhu jsou k dispozici univerzální čtečky, které dokáží zpracovat více než 60 celosvětově běžných transpondérových technologií a jsou certifikovány pro použití až ve 110 zemích. Tyto čtečky, které má ve svém portfoliu například poskytovatel řešení ELATEC, jsou kompatibilní prakticky se všemi technologiemi karet, které uživatelé používají, a mohou zpracovávat mobilní pověření. Významně tak přispívají k tomu, aby nabíjecí infrastrukturu mohli bez problémů využívat všichni řidiči elektromobilů.

Zabezpečení i do budoucna prostřednictvím vzdálených aktualizací a upgradů

Požadavky a IT infrastruktura se v průběhu času mění. Pouze s flexibilním systémem, který umožňuje optimalizace, úpravy a upgrady, mohou provozovatelé udržovat nabíjecí infrastrukturu v souladu s nejnovějšími technologiemi a zajistit její správné fungování. Díky vzdáleným aktualizacím a upgradům lze také snadno a rychle aktualizovat všechny instalované čtečky bez ohledu na jejich umístění, aniž by vznikly vysoké náklady na techniky. Zejména v případě elektrických dobíjecích stanic je to rozhodující finanční výhoda, protože stanice dobíjecí sítě jsou často hustě rozmístěny po celém městě, regionu nebo zemi.

Rozšiřující se elektromobilita vyžaduje odpovídající nabíjecí infrastrukturu, která musí být nejen dobře vyvinutá, ale také uživatelsky přívětivá. Rozhodujícími faktory jsou přitom funkčnost, kompatibilita s různými připojeními a snadné používání. Kromě toho musí mít uživatelé jistotu, že jejich data jsou v bezpečí. Aby se elektromobilita stala atraktivnější, musí se proto nabíjecí infrastruktura neustále zdokonalovat – k tomu může významně přispět jednotné řešení autentizace.

Autor: Jan Brož, Account Manager, ELATEC GmbH